3edu

3edu [trzy edu] to firma specjalizująca się w edukacji medialnej oraz specjalistycznym wsparciu w zakresie wybranych metod humanistyki cyfrowej

Zachęcam do zamówienia warsztatów, oferuję pomoc przy pracy z danymi i wsparcie przy tworzeniu i administracji naukowych i edukacyjnych projektów internetowych.

3edu prowadzone jest przez Marcina Wilkowskiego.

Współpracowałem m.in. z: Instytutem Kultury Miejskiej (IKM), Instytutem Pamięci Narodowej (IPN), Narodowym Instytutem Audiowizualnym (NINA), Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ), Koalicją Otwartej Edukacji (KOED), Centrum Cyfrowym, Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN”, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (IBL PAN), Fundacją Ośrodka KARTA, Muzeum Miasta Gdyni, Fundacją Bronisława Geremka, Stowarzyszeniem Arteria, Stowarzyszeniem Tolerado, Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, Małopolskim Instytutem Kultury (MIK), Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Toruniu.