Opieka nad serwisem Laboratorium Muzeum

3edu objęło opieką techniczną stronę projektu Laboratorium Muzeum:

Główną ideą projektu Laboratorium muzeum jest stworzenie laboratorium – przestrzeni roboczej, w której pracownicy polskich instytucji oraz zaproszeni eksperci wymienią się wiedzą, doświadczeniami i pomysłami, przymierzą rozwiązania i koncepcje wypracowane na gruncie międzynarodowej teorii muzeologicznej do praktyki pracy w konkretnych placówkach, wreszcie wspólnie poszukają rozwiązań dla problemów, z którymi stykają się w swojej codziennej pracy.

Tegoroczna odsłona projektu Laboratorium Muzeum prowadzona jest przez warszawski Dom Spotkań z Historią.

Zapraszam do współpracy przy projektach opartych na WordPressie.