Warsztaty

Edukacja medialna to – w dużym uproszczeniu – kształtowanie dynamicznej wiedzy i kompetencji pozwalających w twórczy, krytyczny i bezpieczny sposób funkcjonować w mediach i korzystać z ich potencjału.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń i warsztatów:


Badanie zbiorów bibliotek i repozytoriów z wykorzystaniem języka R

Warsztaty przekazujące podstawowe umiejętności masowego pozyskiwania i przetwarzania danych o zbiorach instytucji dziedzictwa oraz repozytoriów naukowych. Program składa się z dwóch części: pierwsza to wprowadzenie do posługiwania się językiem R w interfejsie RStudio, druga to nauka pracy z API serwisów udostępniających zbiory, korzystania z protokołu OAI-PMH oraz podstaw web scrappingu.


Podstawy R/RStudio

Warsztat dający podstawy do zaawansowanej pracy naukowej i analitycznej w języku R w interfejsie RStudio. Ćwiczenia warsztatowe skoncentrowane na potrzebach badań humanistycznych i społecznych (gromadzenie i przetwarzanie danych i tekstów / korpusów, podstawowa praca z API).


Podstawy tworzenia stron WWW z wykorzystaniem frameworków

Warsztat dla osób zaczynających pracę z językami Webowymi (HTML5, CSS3, java script), pozwalający poznać podstawy programowania stron i aplikacji internetowych przed rozpoczęciem pracy z konsolą i npm. W programie podstawy Twitter Bootstrap i jQuery.


Omeka

Warsztat z oprogramowania do tworzenia archiwów i bibliotek cyfrowych Omeka. W zależności od potrzeb warsztat obejmować może wyłącznie podstawowe zadania administracyjne, zaawansowaną pracę z metadanymi i protokołem ich wymiany (OAI-PMH) lub prace programistyczne przy uruchamianiu i dostosowywaniu Omeki do własnych potrzeb.


Cyfrowe archiwum społeczne

Warsztat poświęcony planowaniu i budowaniu oddolnego archiwum cyfrowego / biblioteki cyfrowej. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają podstawowe zasady projektowania archiwum cyfrowego (ontologie, metadane, podstawowe regulacje prawa autorskiego) oraz uczą się korzystać z wolnych i darmowych narzędzi pozwalających na tworzenie tego typu projektów. Warsztat jest także praktycznym wprowadzeniem do ruchu archiwistyki społecznej w Polsce.


Archiwistyka Webu

Warsztat wprowadzający do podstaw pracy z archiwami Webu oraz historycznymi zasobami mediów społecznościowych.


Wprowadzenie do prawa autorskiego i systemu licencji Creative Commons

Szkolenie/warsztat przekazuje podstawową wiedzę na temat praktyki prawa autorskiego oraz mechanizmów licencyjnych Creative Commons. Szkolenie dostosowane być może do specyfiki sektora nauki, edukacji lub instytucji kultury i dziedzictwa, jego odbiorcami może być także młodzież. Na życzenie szkolenie/warsztat może koncentrować się na problemie tzw. copyright trollingu i sposobach unikania naruszeń.


WordPress w instytucjach kultury i edukacji

Warsztat strategiczny i informatyczny dotyczący wykorzystywania tego popularnego oprogramowania w instytucjach kultury i edukacji oraz organizacjach pozarządowych. uczestnicy warsztatów uczą się prawidłowej instalacji i konfiguracji skryptu, korzystania z systemu motywów i wtyczek oraz wdrażania niezbędnych zabezpieczeń. Warsztat przeznaczony może być dla osób dopiero zaczynających pracę z WordPressem lub użytkowników zaawansowanych.


Inne warsztaty

Zachęcam do zgłaszania własnych propozycji warsztatowych.