Warsztaty w Medialab Katowice

3 marca w Medialab Katowice prowadzę warsztaty z pozyskiwania i przetwarzania treści z mediów społecznościowych.

Spotkanie organizowane we współpracy z Instytutem Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w ramach projektu badawczego Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia.

Oferta warsztatów dostępna jest tu.