Marcin Wilkowski / 3edu.pl

Dane. Kod. Kultura.

Praca z danymi i web development nie tylko dla sektora kultury. Kontakt: m@wilkowski.org / 733035277 / blog

Dane

 • webscraping
 • przetwarzanie (R)
 • raporty (knitr)
 • aplikacje (shiny)

Web

 • Omeka
 • Jekyll
 • WordPress
 • administracja

Szkolenia

 • R/RStudio
 • Open GLAM
 • Omeka
 • Web archiving

Referencje

Instytut Kultury Miejskiej (IKM), Instytut Pamięci Narodowej (IPN), Narodowy Instytut Audiowizualny (NINA), Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ), Koalicja Otwartej Edukacji (KOED), Centrum Cyfrowe, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (IBL PAN), Fundacj Ośrodka KARTA, Muzeum Miasta Gdyni, Fundacja Bronisława Geremka, Stowarzyszenie Arteria, Stowarzyszenie Tolerado, Stowarzyszenie Wikimedia Polska, Małopolski Instytut Kultury (MIK), Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

szablon [cc by] One Page Love + mw